top of page

ПЕРФОРМАНСИ

КВАЛИТЕТОТ НА ПРВО МЕСТО

Сите MODULAR DESIGN ARCHITECTS домовите се градат според ‘ISO 9001:2015’ стандарди, оптимизирање на употребата на изолациони материјали, дизајн на греење и MDA системот. Ова значи MDA домовите се соодветни за употреба во текот на целата година, и со опционален MDA all season пакет.

bottom of page